oeko
dur
iso
Fabricörite mata çap etmek
Fabricörite mata çap etmek
Fabricörite mata çap etmek
Trikota Mata mata
Trikota Mata mata
Mata dizaýn laboratoriýasy
Mata dizaýn laboratoriýasy
Egin-eşik dizaýny laboratoriýasy
Egin-eşik dizaýny laboratoriýasy
file_18

Biz kim?

Fujian welaýatynda ýerleşýän KALO, R&D, önümçilik we söwdany birleşdirýän häzirki zaman dokma üpjün ediji zynjyr kärhanasydyr.Moda we ýokary tehnologiýaly trikota fabric matalar we egin-eşikler esasy önümlerimizdir.

KALO gözleg, gözleg, ýoga geýimi, işjeň geýim, sport eşikleri, aýakgap we ş.m. üçin trikota fabric matalaryň köp görnüşi üçin önümçilik we marketing bilen meşgullanýar.

+
Exporturtlary eksport edýär

Zawod meýdany

+
Kärhananyň işgärleri

+
Hyzmatdaş
Gözläň

Önümler

Dört ýol uzaldylan gaýtadan işlenen poliester spandex tri ...

78% neýlon 22% spandex zolakly dokma gapyrga matasy ...

Aýak üçin 3D neýlon poliester quakard Meş mata ...

Agyr agramy quakard Trikota Supp Supplex mata

80% neýlon 20% spandex ýalaňaç duýulýan inter ...

Neýlon Spandex dem alýan elastik mata matasy

40140 Poliamid Elastan 4 taraplaýyn uzaldyjy güýç ...

Poliester Spandex Dört ýol uzalýan mesh trikoty

Has giňişleýin gör
file_32
file_33
file_34
file_35
file_36
file_37
Içki eşikler üçin
Içki eşikler üçin
Swimüzmek üçin
Swimüzmek üçin
Moda geýimi üçin
Işjeň eşikler üçin
Tötänleýin eşik üçin
Tötänleýin eşik üçin
Moda geýimi üçin
Moda geýimi üçin

Bizi näme tapawutlandyrýar?

Hil üçin borçnama

Hil üçin borçnama

Hil gözegçiligi gözegçileri hiline gözegçilik etmek üçin önümçilik liniýalarynyň töwereginde we matalar iberilmezden ozal 100% barlanýar.Soralsa, matalar üçünji tarapda hem synagdan geçirilip bilner.

Wagtynda eltip bermek

Wagtynda eltip bermek

Zawodlar, dolandyryş ulgamy we gowy töleg abraýy bilen güýçli hyzmatdaşlygy sebäpli dürli zerurlyklary kanagatlandyryp, harytlary wagtynda eltip bilýäris.

Çalt reaksiýa

Çalt reaksiýa

Ordershli sargytlar üçin iň gowy hyzmaty hödürleýäris.Jogapkärçilik esasy gymmatlyklarymyzyň biridir.Netijelilik we çeýeligi bilen hereket edýäris we meseläni derrew çözmek üçin özümizi bagyşlaýarys.

Gözleg we gözleg güýji

Gözleg we gözleg güýji

Tejribeli inersenerler has köp täze önüm çykarylmagyny we müşderiniň aýratyn talaplaryna çalt reaksiýany kepillendirýärler Hi-tech 3D stil dizaýny ýumşak iş usulyny üpjün edýär

Üpjünçilik zynjyry

Üpjünçilik zynjyry

Fujian dokma senagaty, global dokma üpjünçiligi zynjyrynda öňdebaryjylardan biridir.Netijeli hil gözegçiligi üçin Jinjianganda ähli önümçilik prosesini saklamagy talap edýäris.Mundan başga-da, elmydama bazaryň innowasiýa islegine boýun bolup bilerdik.

hz
4-nji surat
pic_0
1-nji surat
2-nji surat
3-nji surat

Hyzmatdaşlarymyz

Iň soňky habarlar

“Fujian Shined Textile Technology Co., Ltd.” 2024-nji ýylyň 19-21-nji awgustynda Las Wegasda geçirilen MAGIC sergisinde şöhle saçýar we geljekde ajaýyp bölüme sabyrsyzlyk bilen garaşýar.

“Fujian Shined Textile Technology Co., Ltd.” Las Wegdäki MAGIC sergisinde SOURCING-de şöhle saçýar ...

KOPRAK OKA
2024 Şanhaý intertextile sergisi 6-njy mart, 8-nji mart

2024 Şanhaý intertextile sergisi 6-njy mart, 8-nji mart

KOPRAK OKA
KALO bilen tanyşdyrmak: Ynkylap ýoga eşik matalarymyz bilen ýoga tejribäňizi ýokarlandyryň!

KALO bilen tanyşdyrmak: Ynkylap ýoga eşik matalarymyz bilen ýoga tejribäňizi ýokarlandyryň!

KOPRAK OKA
Modanyň iň ýokary nokady!Europeanewropa we Amerikan dopamin eşikleri: garşy çykyp bolmajak!

Modanyň iň ýokary nokady!Europeanewropa we Amerikan dopamin eşikleri: garşy çykyp bolmajak!

KOPRAK OKA
Jadyly gözleg

Jadyly gözleg

KOPRAK OKA